COleDocObjectItem::OnPreparePrinting

static bool OnPreparePrinting (CView * pCaller, CPrintInfo * pInfo, bool bPrintAll = true);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pCaller

Yazdırma komutu gönderirken bir CView nesnesi işaretçisi.

pInfo

Yazdırılacak işi tanımlayan bir CPrintInfo nesnesinin bir işaretçi.

bPrintAll

Tüm belgenin yazdırılacak olup olmadığını belirtir.

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir belgeyi yazdırmak için hazırlamak için çerçeve olarak adlandırılır.

COleDocObjectItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocObjectItem::OnPrint

Index