COleDocObjectItem::GetPageCount

bool GetPageCount (lplong pnFirstPage, lplong pcPages );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pnFirstPage

Belgenin ilk sayfasının numarasını gösteren bir işaretçi. Bu numarayı arayan gerek gösteren null, olabilir.

pcPages

Belgedeki sayfa sayısı için bir işaretçi. Bu numarayı arayan gerek gösteren null, olabilir.

Açıklamalar

Belgedeki sayfaların sayısını almak için bu üye işlev çağrısı.

COleDocObjectItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  IPrint::GetPageInfo

Index