COleDocObjectItem::GetActiveView

LPOLEDOCUMENTVIEW GetActiveView () const;

Dönüş değeri

Bir işaretçi IOleDocumentView arabirimi etkin görünümü. Geçerli Görünüm yok ise, null döndürür.

Açıklamalar

Aktif view.  IOleDocumentView arayüzü için bir işaretçi almak için bu üye işlev çağrısı; Önce bu işlev tarafından döndürülen döndürülen IOleDocumentView tanıtıcısı üzerinde başvuru sayısı artırılır.

COleDocObjectItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index