COleDocObjectItem::COleDocObjectItem

COleDocObjectItem (COleDocument * pContainerDoc = null);

Parametreleri

pContainerDoc

Etkin belgeyi konteyner olarak hareket COleDocument nesnesi için bir işaretçi. Bu parametre IMPLEME&NT_SERIALIZE.nbsp etkinleştirmek için null olmalıdır; ole öğeler normal olmayan bir inşa edilir-boş belge işaretçi.

Açıklamalar

COleDocObjectItem nesneyi başlatmak için bu üye işlev çağrısı.

COleDocObjectItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index