COleDispatchException sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_wCode IDispatch-belirli bir hata kodu.
m_strDescription Sözlü hata açıklaması.
m_dwHelpContext Hata için Yardım içeriği.
m_strHelpFile M_dwHelpContext ile kullanmak için Yardım dosyası.
m_strSource Uygulama özel durum oluşturdu.

COleDispatchException genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index