COleDispatchException

COleDispatchException sınıfı istisnalar ole Otomasyon önemli bir parçası olan ole IDispatch arabirimi için belirli işler.

Temel sınıf, COleDispatchException -ebilmek var olmak kullanılmış-e ATMAK, throw_last, deneyin, yakalamak, and_catchve end_catch makroları CException türetilen diğer istisna sınıfları gibi.

Genel olarak, oluşturmak ve bir COleDispatchException nesnesi atmak AfxThrowOleDispatchException aramak gerekir.

Özel durumları hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri özel durumlar ve İstisnalar: ole Özel durumlar Visual c++ Programcı Kılavuzu.

# include lt;afxdisp.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek CALCDRIV

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver, COleException

Index