COleDispatchException::m_wCode

word m_wCode;

Açıklamalar

Uygulamanıza özel hata kodunu içerir. Bu üye bir özel durum AfxThrowOleDispatchException işlevi tarafından ayarlanır.

COleDispatchException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchException::m_strDescription, COleDispatchException::m_dwHelpContext, AfxThrowOleDispatchException

Index