COleDispatchException::m_strSource

CString m_strSource;

Açıklamalar

Bu dize ile istisna oluşturan uygulamanın adını çerçeve doldurur.

COleDispatchException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: AfxThrowOleDispatchException

Index