COleDispatchException::m_strHelpFile

CString m_strHelpFile;

Açıklamalar

Çerçevesinde uygulamanın Yardım dosyasının bu dizeyle doldurur.

COleDispatchException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: AfxThrowOleDispatchException

Index