COleDispatchException::m_strDescription

CString m_strDescription;

Açıklamalar

"Disk dolu." gibi sözel hata açıklamasını içerir Bu üye bir özel durum AfxThrowOleDispatchException işlevi tarafından ayarlanır.

COleDispatchException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchException::m_dwHelpContext, COleDispatchException::m_wCode, AfxThrowOleDispatchException

Index