COleDispatchException::m_dwHelpContext

dword m_dwHelpContext;

Açıklamalar

Uygulamanızın Yardım Yardım içeriğinde tanımlar (.hlp) dosyası. Bu üye bir özel durum AfxThrowOleDispatchException işlevi tarafından ayarlanır.

COleDispatchException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchException::m_strDescription, COleDispatchException::m_wCode, AfxThrowOleDispatchException

Index