COleDispatchDriver

COleDispatchDriver temel sınıf yok.

COleDispatchDriver sınıfı, ole Otomasyonu istemci tarafı uygular. ole gönderme arayüzleri bir nesnenin yöntem ve özelliklerine erişim sağlar. COleDispatchDriver üye işlevleri eklemek, ayırmak, oluşturmak ve IDispatchtüründe bir gönderme bağlantısı bırakın. Arama IDispatch::Invoke kolaylaştırmak için değişken bağımsız değişken listesi diğer üye işlevler kullanma.

Daha fazla bilgi için bkz: IDispatch ve IDispatch::Invoke Win32 sdk ole Programcı Başvurusu.

Bu sınıf doğrudan kullanılabilir, ancak genellikle yalnızca ClassWizard tarafından oluşturulan sınıfları tarafından kullanılır. Yeni sınıflar COleDispatchDriver türeyen bir tür kitaplığına içe aktararak yeni c++ sınıfları oluşturduğunuzda, ClassWizard.

COleDispatchDriverhakkında daha fazla bilgi için Visual c++ Programcı Kılavuzu ' nda aşağıdaki makalelere bakın:

# include lt;afxdisp.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neklerinbsp; mfc örnek CALCDRIV | mfc örnek acdual

Ayrıca bkz: CCmdTarget

Index