COleDispatchDriver::SetProperty

void SetProperty (DISPID dwDispID, vartype vtProp, ...);

Parametreleri

dwDispID

Ayarlanacak özellik tanımlar. Bu değer genellikle ClassWizard tarafından sağlanan.

vtProp

Ayarlanacak özelliğin türünü belirtir. Olası değerler için COleDispatchDriver::InvokeHelper için açıklamalar bölümüne bakın.

...

VtProp tarafından belirtilen türünde tek bir parametre.

Açıklamalar

DwDispID tarafından belirtilen ole nesnesi özelliğini ayarlar.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver::InvokeHelper, COleDispatchDriver::GetProperty

Index