COleDispatchDriver::ReleaseDispatch

void ReleaseDispatch ( );

Açıklamalar

Bültenleri IDispatch bağlantı. Arabirim bırakmadan önce otomatik sürüm bu bağlantı için ayarlanmışsa, bu işlev IDispatch::Release ' ı çağırır.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver::DetachDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch, COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::m_lpDispatch, COleDispatchDriver::m_bAutoRelease

Index