COleDispatchDriver::m_lpDispatch

Açıklamalar

İşaretçinin IDispatch arabirimi bağlı bu COleDispatchDriveriçin. M_lpDispatch veri türü LPDISPATCH genel değişken üyesidir.

Daha fazla bilgi için bkz: IDispatch ole Programcı Başvurusu.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch, COleDispatchDriver::DetachDispatch

Index