COleDispatchDriver::m_bAutoRelease

Açıklamalar

Eğer erişilen m_lpDispatch tarafından gerçek, com nesnesinin ReleaseDispatch denir ya da bu COleDispatchDriver nesne yok zaman otomatik olarak çıkacak.

Varsayılan olarak, m_bAutoRelease gerçek Oluşturucu ayarlanır.

Com nesneleri serbest bırakma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Uygulanmasında başvuru sayımı ve IUnknown::Release ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::m_lpDispatch

Index