COleDispatchDriver::DetachDispatch

LPDISPATCH DetachDispatch ( );

Dönüş değeri

Önceden eklenen ole IDispatch nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Geçerli IDispatch bağlantı bu nesneden çıkarır. IDispatch serbest bırakılmaz.

LPDISPATCH türü hakkında daha fazla bilgi için bkz: IDispatch ole Programcı Başvurusu.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch, COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::m_lpDispatch

Index