COleDispatchDriver::CreateDispatch

boolCreateDispatch (REFCLSIDCLSID,COleException *pError=null);

boolCreateDispatch (lpctstrlpszProgID,COleException *pError=null);

Dönüş değeri

Sıfır başarı; Aksi halde 0.

Parametreleri

clsid

Sınıf kimliği IDispatch nesnesinin oluşturulmasını.

pError

Oluşturulması ile sonuçlanan durum kodu yapacak bir ole Özel durum nesnesi işaretçisi.

lpszProgID

"Excel.Document.5", gönderme nesnesi oluşturulacak olan Otomasyon nesnesinin gibi programlı tanımlayıcı işaretçisi.

Açıklamalar

Oluşturur bir IDispatch nesnesi ve COleDispatchDriver nesnesi ekler.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver::DetachDispatch, COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleException, COleDispatchDriver::m_lpDispatch

Index