COleDispatchDriver::COleDispatchDriver

COleDispatchDriver( );

COleDispatchDriver( LPDISPATCH lpDispatch, bool bAutoRelease = true );

COleDisp&atchDriver( const COleDispatchDriveramp; dispatchSrc );

Parametreleri

lpDispatch

COleDispatchDriver nesnesine bağlı ole IDispatch nesnesini işaretçi.

bAutoRelease

Bu nesne kapsam dışına gittiğinde yayımlanacak sevk olup olmadığını belirtir.

dispatchSrc

Varolan bir COleDispatchDriver nesnesine başvuru.

Açıklamalar

Bir COleDispatchDriver nesnesi oluşturur. Form COleDispatchDriver(LPDISPATCHlpDispatch, boolbAutoRelease = true) bağlayan IDispatch arabirimi .

COleDisp&atchDriver(constCOleDispatchDriveramp; formu dispatchSrc) Varolan COleDispatchDriver nesne kopyalar ve başvuru sayısı artar .

Formu ( COleDispatchDriver) bir COleDispatchDriver nesnesi oluşturur, ancak IDispatch arabirimi bağlantı yok. Bağlanacağını kullanmadan önce COleDispatchDriver() olmadan bağımsız bir COleDispatchDriver::CreateDispatch ya da COleDispatchDriver::AttachDispatch kullanarak IDispatch.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch

Index