COleDispatchDriver::AttachDispatch

void AttachDispatch ( LPDISPATCH lpDispatch, bool bAutoRelease = gerçek );

Parametreleri

lpDispatch

COleDispatchDriver nesnesine bağlı ole IDispatch nesnesini işaretçi.

bAutoRelease

Bu nesne kapsam dışına gittiğinde yayımlanacak sevk olup olmadığını belirtir.

Açıklamalar

Eklemek için AttachDispatch üye işlev çağrısı bir COleDispatchDriver nesne IDispatch işaretçisi. Bu işlev zaten COleDispatchDriver nesnesine bağlı olduğu herhangi bir IDispatch işaretçisi serbest bırakır.

COleDispatchDriver ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDispatchDriver::DetachDispatch, COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch, COleDispatchDriver::m_lpDispatch, COleDispatchDriver::m_bAutoRelease

Index