COleDialog sınıf üyeleri

İşlemleri

GetLastError İletişim kutusu tarafından döndürülen hata kodu alır.

COleDialog ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index