COleDialog

COleDialog sınıfı, ole için için iletişim kutuları için ortak işlevselliği sağlar. Microsoft Foundation Class Library COleDialog türetilmiş çeşitli sınıflar sağlar.

Bunlar.:

Ole Özel iletişim kutuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ole iletişim kutularına Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxodlgs.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Index