COleDialog::GetLastError

UINT GetLastError ( ) const;

Dönüş değeri

GetLastError tarafından döndürülen hata kodları belirli iletişim kutusunda görüntülenen bağlıdır.

Açıklamalar

DoModal IDABORTdöndüğünde ek hata bilgileri almak için GetLastError üye işlevini çağırın. Bkz: özel hata iletileri hakkında bilgi için türetilmiş sınıfları DoModal üye işlevi.

COleDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleBusyDialog::DoModal, COleChangeIconDialog::DoModal, COleChangeSourceDialog::DoModal, COleConvertDialog::DoModal, COleInsertDialog::DoModal, COleLinksDialog::DoModal, COlePasteSpecialDialog::DoModal, COlePropertiesDialog::DoModal, COleUpdateDialog::DoModal

Index