COleDateTimeSpan

COleDateTimeSpan temel sınıf yok.

Bir COleDateTimeSpan nesne göreli bir zaman, bir zaman aralığı temsil eder. Gün içinde Saat COleDateTimeSpan tutar.

COleDateTimeSpan , onun arkadaşı sınıfıyla COleDateTimekullanılır. COleDateTime , ole Otomasyonu date veri türünü saklar. COleDateTime mutlak zaman değerleri temsil eder. Tüm COleDateTime hesaplamalar, COleDateTimeSpan değerleri içerir. Bu sınıflar arasındaki ilişkinin bir arada CTime ve CTimeSpan benzer.

COleDateTime ve COleDateTimeSpan sınıfları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

# include lt;afxdisp.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index