COleDateTimeSpan::SetStatus

voidSetStatus (DateTimeSpanStatus nStatus );

Parametreleri

nStatus

Bu COleDateTimeSpan nesnesi için yeni durum değeri.

Açıklamalar

Bu COleDateTimeSpan nesnesi (geçerlilik) durumunu ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. NStatus parametre değeri COleDateTimeSpan sınıf içinde tanımlı numaralandırılan DateTimeSpanStatus türüne göre tanımlanır.

enum DateTimeSpanStatus {}
 nbsp; Geçerli = 0
   Geçersiz = 1
   &NULL = 2
}

Bu durum değerleri hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste

Dikkat   Bu işlev, Gelişmiş programlama durumlar için kullanılır. Bu işlev, bu nesne verileri değiştirmez. Genellikle boş ya da Geçersizdurumunu ayarlamak için kullanılır. Unutmayın atama işleci (operatör =) ve SetDateTimeSpan kaynak değerler üzerinde temel nesnenin durumunu ayarla.

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::GetStatus, COleDateTimeSpan::m_status

Index