COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan

void SetDateTimeSpan (uzun lDays, int nHours, int nMins, int nSecs );

Parametreleri

lDays, nHours, nMins, nSecs

Bu COleDateTimeSpan nesnesi kopyalanacak tarihi-yayılma ve zaman aralığı değerleri gösterir.

Açıklamalar

Bu tarih/zaman-dilimi değerini ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

Bir COleDateTimeSpan nesne değeri sorgu işlevleri için bkz: aşağıdaki üye işlevleri

Örnek

COleDateTimeSpa&n spanOne;
COleDateTimeSpan spanTwo;
spanOne.SetDateTimeSpan (0, 2, 45, 0); nbsp; / / 2 saat 45 saniye
spanTwo.SetDateTimeSpan (-15, 0, 3, 0); / / 2 saat 45 saniye

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::GetStatus, COleDateTimeSpan::m_span

Index