COleDateTimeSpan::operator çift

operatör çift () const;

Açıklamalar

Bu işleç, gün kayan noktalı sayı olarak bu COleDateTimeSpan değerini döndürür.

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::GetTotalDays, COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::m_span

Index