COleDateTimeSpan::operator =

const COleD&ateTimeSpanamp; operator = (çift dblSpanSrc );

const COleDateTimeSpanamp; operator = (const COleDateTimeSpan & dateSpanSrc );

Açıklamalar

Bu aşırı atama işleçleri, bu COleDateTimeSpan nesnesine kaynak Tarih/zaman-dilimi değerini kopyalayın.

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::COleDateTimeSpan

Index