COleDateTimeSpan::operator lt; <>, & gt;

arkadaş CDumpContextamp; AFXAPI operatör << (CDumpContext & dc,COleDateTimeSpan dateSpan );

arkadaş CArchiveamp; AFXAPI operatör << (CArchive & ar, COleDateTimeSpan dateSpan );

arkadaş CArchiveamp; AFXAPI operatör >> (CArchive & ar, COleDateTimeSpan ve dateSpan );

Açıklamalar

COleDateTimeSpan ekleme (lt; <) işlecini destekler Tanı damping ve bir arşiv-e doğru saklamak. Ayıklama (>>) işleci bir arşiv yüklenmesini destekler.

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDumpContext, CArchive

Index