COleDateTimeSpan::operator +=-=

const COleD&ateTimeSpanamp; operator += (const COleDateTimeSpan dateSpan );

const COleD&ateTimeSpanamp; operator-= (const COleDateTimeSpan dateSpan );

Açıklamalar

Bu operatörler ekleyip bu COleDateTimeSpan nesne tarihi-süresi değerleri çıkarma sağlar.

Ya da işlenen null durumu ortaya çıkan COleDateTimeSpan değeri null olur.

İşlenen herhangi birini geçersiz ve diğer boş değilse, durumu ortaya çıkan COleDateTimeSpan değeri geçersiz.

Geçerli ve geçersiz boş durum değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: m_status üye değişkeni.

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::operator +, -

Index