COleDateTimeSpan::operator +,-

COleD&ateTimeSpan operator + (const COleDateTimeSpanamp;dateSpan) const;

COleD&ateTimeSpan operatör-(const COleDateTimeSpanamp;dateSpan) const;

COleDateTimeSpan operatör-() const;

Açıklamalar

İlk iki operatör ekleme ve çıkarma tarihi-süresi değerleri sağlar. Üçüncü bir tarih/zaman-dilimi değer işareti değiştirmenizi sağlar.

Ya da işlenen null durumu ortaya çıkan COleDateTimeSpan değeri null olur.

İşlenen herhangi birini geçersiz ve diğer boş değilse, durumu ortaya çıkan COleDateTimeSpan değeri geçersiz.

Geçerli ve geçersiz boş durum değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: m_status üye değişkeni.

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::operator +=-=

Index