COleDateTimeSpan::m_status

Açıklamalar

Enum türü içindeki COleDateTimeSpan sınıf tanımlanan DateTimeSpanStatus, bu veri üyesi türüdür.

enum DateTimeSpanStatus {}
 nbsp; Geçerli = 0
   Geçersiz = 1
   &NULL = 2
}

Bu durum değerleri hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste

Bir COleDateTimeSpan nesne durumu aşağıdaki durumlarda geçersiz:

Durum geçersiz için ayarlanmış işlemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: COleDateTimeSpan::operator +, ve COleDateTimeSpan::operator +=,-=.

Dikkat   Gelişmiş programlama durumlar için bu veri üyesidir. GetStatus ve SetStatusinline üye işlevleri kullanmanız gerekir. VoidSetStatus açıkça bu veri üyesi ayarlama konusunda daha fazla dikkat için bkz.

COleDateTimeSpan değerleri sınırları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::GetStatus, COleDateTimeSpan::SetStatus

Index