COleDateTimeSpan::m_span

Açıklamalar

Bu COleDateTime nesneyi alttaki çift değeri. Bu değeri Tarih/zaman-dilimi gün ifade eder.

Dikkat Çift veri üyesi değerini değiştirerek, bu COleDateTimeSpan nesne değeri değişir. Bu COleDateTimeSpan nesne durumunu değiştirmez.

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::COleDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::operator çift

Index