COleDateTimeSpan::GetTotalSeconds

çift olarak GetTotalSeconds () const;

Dönüş değeri

Saniye olarak bu tarihi-süresi değeri. Bu fonksiyon çift dönmek örneklenmekte olsa da, her zaman tamsayı değerini döndürür.

Açıklamalar

Saniye olarak bu tarihi-süresi değerini almak için bu üye işlev çağrısı.

Bu işlev Aralık arası&nda approximatelynbsp dönüş değerleri; -3.16e11-3.16e11.

Bir COleDateTimeSpan nesne değeri sorgulamak diğer işlevler için bkz: aşağıdaki üye işlevleri

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan

Index