COleDateTimeSpan::GetTotalMinutes

çift olarak GetTotalMinutes () const;

Dönüş değeri

Bu tarih/zaman-dilimi değer dakika cinsinden ifade edilir. Bu fonksiyon çift dönmek örneklenmekte olsa da, her zaman tamsayı değerini döndürür.

Açıklamalar

Dakika cinsinden ifade edilen bu tarihi-süresi değerini almak için bu üye işlev çağrısı.

Bu işlev Aralık arası&nda approximatelynbsp dönüş değerleri; -5.26e9 ve 5.26e9.

Bir COleDateTimeSpan nesne değeri sorgulamak diğer işlevler için bkz: aşağıdaki üye işlevleri

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan

Index