COleDateTimeSpan::GetTotalDays

çift olarak GetTotalDays () const;

Dönüş değeri

Bu tarih/zaman-dilimi gün olarak ifade değeri. Bu fonksiyon çift dönmek örneklenmekte olsa da, her zaman tamsayı değerini döndürür.

Açıklamalar

Gün ifade edilen bu tarihi-süresi değerini almak için bu üye işlev çağrısı.

Bu işlev Aralık arası&nda approximatelynbsp dönüş değerleri; -3.65e6 ve 3.65e6.

Bir COleDateTimeSpan nesne değeri sorgulamak diğer işlevler için bkz: aşağıdaki üye işlevleri

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::operator çift

Index