COleDateTimeSpan::GetStatus

DateTimeSpanStatus GetStatus () const;

Dönüş değeri

Bu COleDateTimeSpan değeri durumu.

Açıklamalar

Bu COleDateTimeSpan nesnesi (geçerlilik) durumunu almak için bu üye işlev çağrısı.

Dönüş değeri COleDateTimeSpan sınıf içinde tanımlı numaralandırılan DateTimeSpanStatus türüne göre tanımlanır.

 enum DateTimeSpanStatus {}
 nbsp; Geçerli = 0
   Geçersiz = 1
   &NULL = 2
}

Bu durum değerleri hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste

Bir COleDateTimeSpan nesne durumu aşağıdaki durumlarda geçersiz:

Durum geçersiz için ayarlanmış işlemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: COleDateTimeSpan::operator +, ve COleDateTimeSpan::operator +=,-=.

COleDateTimeSpan değerleri sınırları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::SetStatus, COleDateTimeSpan::m_status

Index