COleDateTimeSpan::GetMinutes

uzun olarak GetMinutes () const;

Dönüş değeri

Bu tarihi-süre değerinin dakika.

Açıklamalar

Bu tarih/zaman-dilimi değeri dakikalık bölümünü almak için bu üye işlev çağrısı.

Bu işlev aralığı&nı betweennbsp dönüş değerleri; -59 ve 59.

Bir COleDateTimeSpan nesne değeri sorgulamak diğer işlevler için bkz: aşağıdaki üye işlevleri

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan

Index