COleDateTimeSpan::GetDays

uzun olarak GetDays () const;

Dönüş değeri

Bu tarihi-süre değerinin gün.

Açıklamalar

Bu tarihi-süre değerinin gün almak için bu üye işlev çağrısı.

Bu işlev Aralık arası&nda approximatelynbsp dönüş değerleri; -3,615,000 ve 3,615,000.

Bir COleDateTimeSpan nesne değeri sorgulamak diğer işlevler için bkz: aşağıdaki üye işlevleri

COleDateTimeSpan genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan

Index