COleDateTime ilişkisel işleçler

bool operator == (const COleDateTimeamp;tarihi) const;
bool operator! = (const COleDateTime & tarihi ) const;
bool operator < (const COleDateTime & tarihi ) const;
bool operator > (const COleDateTime & tarihi ) const;
bool operator < = (const COleDateTime & tarihi ) const;
bool operator > = (const COleDateTime & tarihi ) const;

Açıklamalar

Bu operatörler iki Tarih/Saat değerleri karşılaştırmak ve koşul doğruysa sıfır döndürür; Aksi halde 0.

Notnbsp;  Sipariş işlemleri dönüş değeri (<, < =, >, > =) durumu ya da işlenen null veya geçersiz ise tanımsızdır. Eşitlik operatörleri (==, ! =) işlenen durumunu dikkate.

Örnek

COleDateTime dateOne (95, 3, 15, 12, 0, 0); / / 15 Mart 1995 12 noon
COleDateTime dateTwo (dateOne); nbsp;            / / 15 Mart 1995 12 noon
bool b;
b = dateOne = dateTwo;                    / / DOĞRU

dateTwo.SetStatus(COleDateTime::invalid);
b = dateOne = dateTwo;                    / / YANLIŞ farklı durum
b = dateOne! = dateTwo;                    / / DOĞRU farklı durum
b dateOne = < dateTwo;                     / / YANLIŞ, aynı değer
b dateOne = > dateTwo;                     / / YANLIŞ, aynı değer
b dateOne = < = dateTwo;                    / / DOĞRU aynı değer
b = dateOne > = dateTwo;                    / / DOĞRU aynı değer

&Notnbsp;  Son dört satırlık bir önceki örnekte, hata ayıklama modunda assert olacaktır.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::GetStatus

Index