COleDateTime::SetStatus

voidSetStatus (DateTimeStatus nStatus );

Parametreleri

nStatus

Bu COleDateTime nesnesi için yeni durum değeri.

Açıklamalar

Bu COleDateTime nesne durumunu ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. NStatus parametre değeri COleDateTime sınıf içinde tanımlı numaralandırılan DateTimeStatus türüne göre tanımlanır.

 enum DateTimeStatus {}
 nbsp; Geçerli = 0
   Geçersiz = 1
   &NULL = 2
}

Bu durum değerleri hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste

Dikkat   Bu işlev, Gelişmiş programlama durumlar için kullanılır. Bu işlev, bu nesne verileri değiştirmez. Genellikle boş ya da Geçersizdurumunu ayarlamak için kullanılır. Unutmayın atama işleci (operatör =) ve SetDateTime kaynak değerler üzerinde temel nesnenin durumunu ayarla.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::GetStatus, COleDateTime::operator =, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::m_dt

Index