COleDateTime::operator tarihi

operatör tarihi () const;

Açıklamalar

Bu işleci değerini bu COleDateTime nesnesi kopyalanır bir date nesnesini döndürür.

date nesnesinin uygulanması hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::m_dt

Index