COleDateTime::operator =

const COleDateTimeamp; operator = (const COleDateTime & dateSrc );
const COleDateTime & operator = (const VARIANT & varSrc );
const COleDateTime & işleci = (tarihi dtSrc );
const COleDateTime & operator = (const time_t & timeSrc );
const COleDateTime & operator = (const SYSTEMTIME & systimeSrc );
const COleDateTime & operator = (const FILETIME & filetimeSrc );

Açıklamalar

Bu aşırı atama işleçleri, bu COleDateTime nesne için kaynak Tarih/Saat değeri kopyalayın. Kısaca her bu atama işleçleri aşağıdaki aşırı:

Daha fazla bilgi için bkz: değişken girişi Win32 sdk ole Programcı Başvurusu.

Time_t veri türü ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: zaman işlevi Çalışma Zamanı Kitaplığı Başvurusu.

Daha fazla bilgi için bkz: SYSTEMTIME ve FILETIME yapılar Win32 sdk belgelerinde.

COleDateTime değerleri sınırları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::GetStatus

Index