COleDateTime::operator +=-=

const COleD&ateTimeamp; operator += (const COleDateTimeSpan dateSpan );

const COleD&ateTimeamp; operator-= (const COleDateTimeSpan dateSpan );

Açıklamalar

Bu operatörler Ekle ve Çıkart ve bu COleDateTime gelen COleDateTimeSpan değeri izin.

Ya da işlenen null durumu ortaya çıkan COleDateTime değeri null olur.

Sonuç COleDateTime değerini kabul edilebilir değerler sınırları dışında kalırsa, bu COleDateTime değeri durumu ayarlanır geçersiz.

İşlenen herhangi birini geçersiz ve diğer boş değilse, durumu ortaya çıkan COleDateTime değeri geçersiz.

Geçerli ve geçersiz boş durum değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: m_status üye değişkeni.

COleDateTime değerleri sınırları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::operator +, -, COleDateTime::GetStatus

Index