COleDateTime::operator +,-

COleD&ateTime operator + (const COleDateTimeSpanamp;dateSpan) const;

COleD&ateTime operatör-(const COleDateTimeSpanamp;dateSpan) const;

COleD&ateTimeSpan operatör-(const COleDateTimeamp;tarihi) const;

Açıklamalar

COleDateTime nesneleri mutlak kez temsil eder. COleDateTimeSpan nesne göreli kat temsil eder. İlk iki operatör ekleme ve çıkarma COleDateTime değeri COleDateTimeSpan değeri sağlar. Üçüncü operatör bir COleDateTime değeri COleDateTimeSpan değeri vermeye başka bir çıkarma sağlar.

Ya da işlenen null durumu ortaya çıkan COleDateTime değeri null olur.

Sonuç COleDateTime değerini kabul edilebilir değerler sınırları dışında kalırsa, durumu COleDateTime değeri geçersiz.

İşlenen herhangi birini geçersiz ve diğer boş değilse, durumu ortaya çıkan COleDateTime değeri geçersiz.

Geçerli ve geçersiz boş durum değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: m_status üye değişkeni.

COleDateTime değerleri sınırları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::operator +=,-=, COleDateTime::GetStatus, COleDateTimeSpan

Index