COleDateTime::m_status

Açıklamalar

Enum türü içindeki COleDateTime sınıf tanımlanan DateTimeStatus, bu veri üyesi türüdür.

enum DateTimeStatus {}
 nbsp; Geçerli = 0
   Geçersiz = 1
   &NULL = 2
}

Bu durum değerleri hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste

Bir COleDateTime nesne durumu aşağıdaki durumlarda geçersiz:

Durum geçersiz bkz: aşağıdaki üye işlevleri kümesi işlemleri hakkında daha fazla bilgi için

Dikkat   Gelişmiş programlama durumlar için bu veri üyesidir. GetStatus ve SetStatusinline üye işlevleri kullanmanız gerekir. VoidSetStatus açıkça bu veri üyesi ayarlama konusunda daha fazla dikkat için bkz.

COleDateTime değerleri sınırları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::GetStatus, COleDateTime::SetStatus

Index