COleDateTime::m_dt

Açıklamalar

Bu COleDateTime nesnesi için temel tarihi yapısı.

Dikkat Tarihi değeri bu işlevi tarafından döndürülen işaretçi tarafından erişilen nesnenin bu COleDateTime nesne değeri değiştirmek. Bu COleDateTime nesne durumunu değiştirmez.

date nesnesinin uygulanması hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::SetDate, COleDateTime::SetTime, COleDateTime::operator tarihi

Index