COleDateTime::GetYear

int GetYear () const;

Dönüş değeri

Bu COleDateTime nesnesinin değeri yıl.

Açıklamalar

Bu tarih/saat değerine göre yıl almak için bu üye işlev çağrısı.

Yüzyılı kapsayan geçerli dönüş değerleri 100 ile 9999 arasında. Bu COleDateTime nesne durumu geçerli değil dönüş değeri AFX_OLE_DATETIME_ERROR ise,.

Diğer üye işlevler hakkında bilgi için sorgulayan bu COleDateTime nesne değeri bakın aşağıdaki üye işlevleri:

COleDateTime değerleri sınırları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus

Index