COleDateTime::GetStatus

DateTimeStatus GetStatus () const;

Dönüş değeri

Bu COleDateTime değeri durumunu döndürür.

Açıklamalar

Belirli bir COleDateTime nesnesi (geçerlilik) durumunu almak için bu üye işlev çağrısı.

Dönüş değeri COleDateTime sınıf içinde tanımlı numaralandırılan DateTimeStatus türüne göre tanımlanır.

enum DateTimeStatus {}
 nbsp; Geçerli = 0
   Geçersiz = 1
   &NULL = 2
}

Bu durum değerleri hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste

Bir COleDateTime nesne durumu aşağıdaki durumlarda geçersiz:

Durum geçersiz bkz: aşağıdaki üye işlevleri kümesi işlemleri hakkında daha fazla bilgi için

COleDateTime değerleri sınırları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::SetStatus, COleDateTime::m_status

Index