COleDateTime::GetSecond

int GetSecond () const;

Dönüş değeri

Bu COleDateTime nesnesi değeri tarafından temsil edilen ikinci.

Açıklamalar

Bu tarih veya saat değeri tarafından temsil edilen ikinci almak için bu üye işlev çağrısı.

Geçerli dönüş değerleri aralığı 0 ile 59 arasında. Bu COleDateTime nesne durumu geçerli değil dönüş değeri AFX_OLE_DATETIME_ERROR ise,.

&Notnbsp;COleDateTime sınıfı artık saniye desteklemiyor.

Uygulanması için COleDateTimehakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tarihi ve saati: Otomasyon desteği Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Diğer üye işlevler hakkında bilgi için sorgulayan bu COleDateTime nesne değeri bakın aşağıdaki üye işlevleri:

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus

Index